Bakgrund

Varför behövs Two Sides?

Under senare år har näringslivet fått en bredare inriktning. Numera finns en medvetenhet om företagens samhällsansvar och de tar på sig sin del av plikten och ansvaret att upprätthålla standarder för etisk, social och miljömässig prestanda.

Medvetenheten i branschen har vuxit i takt med samhällets allt större förväntningar.

Two Sides fäster stor vikt vid att branschen fortlöpande förbättrar sitt miljöbetyg och tar hand om kundernas oro, som ofta är resultatet av missledande eller felaktig information.

Two Sides bildades efter överläggningar med viktiga partners, i första hand de stora organisationerna i distributionskedjan, men också efter marknadsundersökningar för att bedöma alternativen för branschens hållbarhetsprofil. En undersökning utfördes av NAPM (National Association of Paper Merchants) i juni 2008 och de kontaktade ungefär 8 000 mediainköpare. Undersökningssvaren finns på Two Sides webbplats www.twosides.info.


Initiativet Two Sides kommer med fakta på ett tydligt och lättfattligt sätt och tar upp några av de felaktigheter och problem som finns i branschen. De som arbetar med distributionskedjan inom grafisk kommunikation vill vara insatta i miljöfrågorna och på så sätt kunna fatta mer välgrundade beslut om användningen av tryck och pappersprodukter.

I mer än 2 000 år har tryck och papper varit det föredragna kommunikationsmediet. Genom att främja en bättre förståelse för de miljömässiga omdömena i vår bransch, strävar Two Sides efter att säkerställa att tryck och papper förblir det kommunikationsmedium som föredras – via dess otaliga användningsområden, från kommersiella tillämpningar till bas för utbildning och kreativitet.