Gå med i Two Sides och Print Power

Two Sides finns till för att många i vår bransch upprörs allt mer över att de goda miljömässiga omdömena i distributionskedjan inom grafisk kommunikation inte förklaras på rätt sätt. Och nu växer en ny generation upp, som tror att tryck och papper är ett medium som kan ersättas av andra typer av mer hållbar och effektiv kommunikation.

Genom att gå med i Two Sides kan medlemmarna på ett praktiskt och effektivt sätt redogöra för fakta om branschen och säkerställa att uppgifterna kommuniceras tydligt – inte bara av kommersiella anledningar utan också som en slags utbildning – till alla som använder tryck och pappersmedia.

Medlemmarna kan också visa och marknadsföra sitt eget hållbarhetsengagemang genom att ladda upp sina företagsprofiler på Two Sides webbplats.

Medlemsavgifterna används för att finansiera alla Two Sides aktiviteter.

Medlemskap ger tillgång till allt material, både från kampanjerna Two Sides och Print Power.

Medlemskapet är öppet för alla verksamheter, oavsett storlek, som vill utveckla och kommunicera viktiga miljömässiga färdigheter och som också vill förstå hur tryck kan ha framgång i en multimedial värld.

  • Two Sides är en välkänd och världsomspännande kampanj som främjar tryckta medias hållbarhet och dragningskraft.
  • Print Power är en europeisk kampanj som fokuserar på att berätta om tryckta medias fortsatta effektivitet i en multimedial värld.

Deltagande i Two Sides och Print Powers aktiviteter sker via tre medlemskategorier:

Kommersiell medlem

Alla verksamheter som av kommersiella skäl är aktivt involverade i distributionskedjan inom grafisk kommunikation; engagerar sig i Two Sides aktuella principer om miljömässiga prestanda, betalar årsavgiften och registrerar en fullständig och korrekt ifylld ansökningsblankett hos Two Sides sekretariat, är berättigade att bli medlemmar i Two Sides.

Representativ medlem

Alla representativa organ som är aktivt involverade i distributionskedjan inom grafisk kommunikation och som engagerar sig i Two Sides aktuella principer och registrerar en fullständig och korrekt ifyllt ansökningsblankett hos Two Sides sekretariat, är berättigade att bli representativa medlemmar i Two Sides.

Partnermedlem

Organisationer med särskilda färdigheter och expertkunskaper, som delar Two Sides syften och målsättningar och som vill inta en aktiv roll för att bistå Two Sides i sina ansträngningar, är berättigade att bli partnermedlemmar i Two Sides.

Kategorin partnermedlem är just nu fulltecknad och består av nyckelorganisationer som har erbjudit sina tjänster för att hjälpa till att etablera organisationen Two Sides.

Hur mycket kostar det att bli medlem?

En viktig princip för Two Sides är att vara inkluderande, att uppmuntra organisationer av alla storlekar att bidra till det övergripande målet att främja ansvarsfulla miljömässiga metoder i hela distributionskedjan inom grafisk kommunikation. För att uppnå detta beräknas årsavgiften för de organisationer som handlar med tryck och papper på kommersiell väg som en procentsats av deras årliga relevanta omsättning i Storbritannien.

Relevant omsättning definieras som den totala omsättningen som kommer från de enheter i verksamheten som är direkt involverade i distributionskedjan inom grafisk kommunikation.

Enhetstyp Årsavgift (% relevant omsättning)
Kommersiella medlemmar 0.0035% (£35 per miljon)
Representativa medlemmar Enligt avtal
Partnermedlemmar Ingen avgift

Two Sides inser att medlemssökande kan ha bredare kommersiella intressen, som ligger utanför distributionskedjan inom grafisk kommunikation. I dessa fall ber vi de sökande att ange den omsättning som härrör från aktiviteter inom tryck och papper, och betala en medlemsavgift på relevant omsättning enligt beräkningen ovan.

Anm.:

  • Alla aktiviteter inom tryck och papper måste anges
  • Omsättning som härrör från annat än tryck och pappersprodukter får undantas
  • Medlemskap påbörjas 1 januari. Medlemsavgifter för medlemmar som ansluter sig när halva året har gått måste överväga ett helt års medlemskap
  • Minsta avgift är 500 £ för alla medlemmar, förutom för tryckerier där minsta avgiften är 150 £
  • Two Sides förbehåller sig rätten att bestrida och/eller begära ytterligare information om sökandes uppgivna relevanta omsättning, för att säkerställa överensstämmande betalningar för medlemskap i Two Sides
  • Extra ekonomiska bidrag efter eget godtycke till Two Sides är självfallet också välkomna
  • Medlemsavgifterna kan variera över tid och fastställs av styrelsen

Becomeamember