Inledning

Two Sides bildades 2008 av medlemmar i distributionskedjan inom grafisk kommunikation. Här skapades ett forum för att samarbeta och utbyta erfarenheter inom branschen, för att förbättra standarder och metoder och för att maximera kundförtroendet för våra produkter.

Vårt uppdrag

Two Sides är ett initiativ som kommer från distributionskedjan inom grafisk kommunikation, inklusive skogsbruk, pappersmassa, papper, bläck och kemikalier, prepress, tryck, efterbehandling, publicering, utskrifter, kuverttillverkare och postoperatörer. Vårt gemensamma  mål är att främja hållbarheten i distributionskedjan inom grafisk kommunikation och att få bort vanliga miljömässiga missuppfattningar genom att förse konsumenterna med information som kan verifiera varför tryck och papper är ett attraktivt, praktiskt och hållbart kommunikationsmedel.

Vår vision

Distributionskedjan inom grafisk kommunikation samverkar i initiativet Two Sides, vägledd av hållbar och ansvarsfull skogsvård, pappersproduktion och tryck. Det gemensamma målet är att – i vår värld av knappa resurser – kunna ansvara för att de unika, återanvändbara och förnybara egenskaper som tryck och papper har ska kunna åtnjutas i generationer framöver. Two Sides engagerar sig också för att säkerställa att tryck och papper förblir ett flexibelt, effektivt och kraftfullt verktyg för marknadsföring och kommunikation, som breddar fantasin och vidarebefordrar kunskap.

Vår organisation

Vi är en ideell organisation som strävar efter att utföra vårt uppdrag, som i sin tur kommer att förstärka förtroendet för distributionskedjan inom grafisk kommunikation genom att:

 • Sätta upp som villkor för medlemskap att medlemmarna antar Two Sides principer
 • Främja en förståelse för de miljöfrågor som är av betydelse för samtliga aktörer
 • Marknadsföra hållbarhet i distributionskedjan inom grafisk kommunikation genom att publicera de positiva åtgärder som medlemmarna vidtar för att minska sin inverkan på miljön
 • Ge samtliga aktörer fakta och information om branschens hållbarhet och prestanda
 • Reagera på felaktiga och missvisande miljöuttalanden om distributionskedjan inom grafisk kommunikation, engagera oss i olika kommunikationsmedia och tydligt påvisa miljömässiga fakta
 • Bättre förklara och kommunicera tryck och pappers hållbarhet och effektivitet jämfört med alternativa media
 • Sträva efter att vara inkluderande och utvidga möjligheterna till medlemskap över hela branschen
 • Uppmuntra medlemmarna att gynna hållbara affärsinitiativ bland sina affärspartners

Vi ger vårt starka stöd för:

 • Ansvarsfull materialinhämtning
 • Ansvarsfull produktion
 • Ansvarsfullt tryck och ansvarsfull design
 • Ansvarsfull konsumtion
 • Ansvarsfull avyttring