Kampanjen ”Inte konstigt att du gillar papper”

Kampanjen ”Inte konstigt att du gillar papper” startade 2012 och har nu stöd från viktiga nationella och regionala tidningar och konsument- och affärsmagasin.

Den pågående konsumentkampanjen, var värde uppgår till 2,5 miljoner pund, används till noggrant anpassade annonser som ska utbilda konsumenterna om tidskrifters och tidningars hållbarhet och effektivitet.

 

Tyvärr har konsumenter generellt sett en negativ syn på tryckta medias hållbarhet, vilket påskyndar övergången från tryckta till digitala media. Den senaste undersökningen som påvisar detta utfördes 2011 i tio länder på uppdrag av projekten Two Sides och Print Power via den internationella forskningsorganisationen IPSOS. Resultat som framkom var bland annat att konsumenter tror att tryckta media bidrar till skogsskövlingen, att de inte förstår att branschen har en mycket stor återvinningsgrad och att de anser att det inte är miljövänligt att läsa en tidning eller tidskrift. Nu är det dags att övertyga konsumenterna om att papper är ett effektivt, miljövänligt och återvinningsbart sätt att kommunicera som inte är skadligt för skogarna!

Läs mer på www.youlovepaper.info/se
 

Har du annonsutrymme över?

Du kan hjälpa till att sprida budskapet genom att erbjuda gratis annonsutrymme i tryckt media. Du är då med och stödjer projektet Two Sides som står bakom annonskampanjen. Du bidrar även till att konsumenterna är korrekt informerade.

För mer information om hur du kan hjälpa till med gratis annonsutrymme kontakta Grafiska Företagen.
Maria Wikström, maria.wikstrom@grafiska.se
Martina Nicklasson, martina.nicklasson@grafiska.se