Mediacenter

Two Sides centrala budskap går ut på att påvisa fakta och uppgifter som visar hur den grafiska industrin och pappersindustrin investerar i hållbarhet i alla sina olika aktiviteter. Medlemmar inbjuds lägga in sina egna fallstudier och bidra till att upprätta ett informationsbibliotek som kan användas av alla som besöker webbplatsen. Two Sides kommer att innehålla rapporter och undersökningar från hela världen och alla fakta kommer att hänföras till trovärdiga och officiella källor. Använd de olika länkarna och hämta den information som är till hjälp för just din verksamhet och personal och för att få förståelse för de miljömässiga fördelar som finns i vår bransch.

Information
Skogsindustrins certifieringssystem
Inte konstigt att du gillar papper-kampanjen 
 
Resurser
Nyheter
Fakta
Rapporter och undersökningar
Videos
Fallstudier