Medlemsförmåner

Alla medlemmar i Two Sides och Print Power får ta del av följande:

 • ett unikt initiativ – från träd till sida – som främjar det tryckta mediets hållbarhet för allas bästa. Via Two Sides upprättas en trovärdighet för hållbarhet hos aktörerna, som inte kan uppnås via enstaka organisationer
 • tillgång till allt material från Two Sides. En värdefull resurs för att informera kunder, personal och partners om branschens hållbarhet
 • ett värdefullt forum för diskussioner och interaktion med branschkollegor och en plattform för kommunikation och engagemang, som stöder medlemmarnas kommunikation med media, leverantörer,  icke‑statliga organisationer och alla andra organisationer.
 • framtagning av en egen webbsida för att publicera din organisations ”gröna” meriter
 • reklam för din organisations aktiviteter till vår växande, världsomspännande databas, genom uppladdning av dina aktiviteter till webbplatsen så att de kommer med i det regelbundna nyhetsbrevet
 • tillgång till information om de hållbarhetsfrågor och utmaningar som dyker upp i vår bransch
 • användning av Two Sides logotyp och immateriella rättigheter, som ger en möjlighet att demonstrera:
 • din verksamhets proaktiva tillvägagångssätt för ansvarsfulla affärsmetoder
 • din verksamhets engagemang för att genomföra Two Sides principer på ett kraftfullt och trovärdigt sätt
 • ett sätt att inge förtroende hos dina partners i leveranskedjan vad gäller dina hållbarhetstillämpningar
 • en förmåga att demonstrera ledarskap vad gäller förtroendefrågor hos konsumenter via din organisation och medlemskapet
 • ett sätt att stärka ditt rykte inom hållbarhetsfrågor och för att stödja din egen organisations intressen och anseende
 • tillgång till information om frågor och utmaningar som dyker upp i branschen
 • ett medel för att ta fram praktiska lösningar i samråd med branschen, samhället och myndigheter
 • en plattform för kommunikation och engagemang, till stöd vid förbindelser med media, dina egna aktörer, icke-statliga organisationer och andra organisationer
Member Benefits