Myter och fakta

Bröd från vete, mjölk från kor, papper från träd.

Papper har funnit i nästan 2 000 år och har under den tiden helt klart placerat sig som det mest effektiva och smidiga sättet att kommunicera. Även i dagens digitala värld, där vi har mängder av alternativa media att välja bland, kan papperets unika praktiska och estetiska egenskaper helt enkelt inte matchas genom att använda elektroniska alternativ.

På senare år ligger hänsyn till miljön längst upp på nästan allas agenda och påverkar våra dagliga beslut. Miljödebatten har fått upp farten, likaså myterna och missuppfattningarna som antyder att pappersindustrin är ansvarig för skogsskövling och har en skadlig inverkan på miljön. Så är inte fallet.

Precis som i alla debatter finns det alltid två sidor av saken. Och när det gäller miljöaspekter kan papper berätta något viktigt. Det här är en bransch som är hänvisad till en förnyelsebar källa för sitt främsta råmaterial, och en bransch som är världsledande när det gäller återvinning. Two Sides presenterar verkliga fakta om pappersproduktion, användning och återvinning. Målsättningen för initiativet Two Sides är att få bort missuppfattningarna kring papper, så att beslut kan bli mer informativa och betryggande. En annan målsättning är också en mer ansvarsfull användning av papper och tryck som ett unikt kommunikationsmedium.

Ett liv utan papper är svårt att föreställa sig. Det skulle säkert vara väldigt tråkigt.

Papper är inte en fiende till miljön och behöver inte vara till skada för jorden. Papper använder ju träd, produktion av papper förbrukar energi och alltför ofta slutar papper som avfallsdeponering – men papper är också ett av de få riktigt förnyelsebara och återanvändbara råmaterial vi har. Pappersindustrin tar sitt ansvar på allvar och för att minimera sin inverkan på miljön gör branschen stora investeringar inom alla områden av produktion och vilka källor som används för råmaterialet.

Populära myter:

Papperstillverkning innebär att skogen förstörs

Plantager är dåligt för miljön

Papper är skadligt för miljön

Vid papperstillverkning förbrukas stora mängder icke förnybar energi och koldioxidutsläppen är höga

Man bör endast använda återvunnet papper

Tryck och papper är en slösaktig produkt

Elektronisk kommunikation är miljövänligare än tryck och papper