Certifieringssystem för skogsbruk

FSC® (Forest Stewardship Council)

FSC® ger ut globala standarder för skogsbruk och innehåller en balans av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Skogssamhällenas och ekosystemens välbefinnande är lika viktigt som att ersätta träd för att säkerställa framtiden för världens skogar. FSC®-systemet är också ett sätt att spåra skogsprodukter via oberoende verifierade Chain of Custody-certifikat. Certifikatet täcker alla steg i bearbetning, omvandling, distribution och tryck innan slutprodukten får en FSC®-märkning.

Fler detaljer

PEFC®

PEFC® Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är en oberoende, ej vinstdrivande, icke-statlig organisation som bildades 1999 och som främjar hållbar hantering av skogar via oberoende certifiering från tredje part.

PEFC® ger en garanti för inköpare av trä- och pappersprodukter att de gynnar hållbar hantering av skogarna.

Fler detaljer