MYT:

Tryck och papper är en slösaktig produkt

FAKTA:

Papper är en av de mest åtvervunna produkterna i världen

Two Sides Recycling Rates

Tryck och papper är en slösaktig produkt

2012 UPPGICK ÅTERVINNINGEN AV PAPPER I EUROPA TILL 72 %. DEN HÖGSTA SIFFRA SOM NÅGONSIN REGISTRERATS (11). VARJE SEKUND ÅTERVINNS 2 TON PAPPER I EUROPA (12).

Den europeiska pappersbranschen är ledande inom återvinning och med förbättrade lokala insamlingssystem kommer återvinningsprocenten att öka ännu mer.

Vissa pappersfibrer återvinner man oftast inte, till exempel pappersnäsdukar, tapeter och beständiga dokument.
Med förbättrad återvinning bedömer man att det går att minska avfallsdeponeringen väsentligt.

”Two Sides stöder införande av effektiva återvinningssystem och stöder reducering till ett minimum, och eventuell eliminering, av tryck och papper i avfallsdeponering.”
Two Sides Membership Charter, 2013

Tryck- och pappersavfall är numera en värdefull och eftersökt resurs, med stor efterfrågan på marknaden. Det antal cykler en pappersfiber genomgår i kedjan nådde ett genomsnitt på 3,4 ggr i Europa (13), jämfört med det globala genomsnittet på 2,4 ggr. Mer än 84 % av papperet som återanvänds i Europa är också återvunnet i Europa. 16 % exporterades till andra länder för återvinning år 2011 (11).

Two Sides stöder ansvarsfull konsumtion. Dubbelsidig utskrift på kontoret och separerade återvinningssystem ger kostnadsbesparing och förbättrar hållbarheten.


(11) European Deceleration on Paper Recycling 2011-2015, Monitoring Report, 2012, Sid 3
(12) European Recovered Paper Council
(13) European Deceleration on Paper Recycling 2011-2015, Monitoring Report, 2011, Sid 2