MYT:

 Vid papperstillverkning förbrukas stora mängder icke förnybar energi och koldioxidutsläppen är höga

FAKTA:

Det mesta av energin kommer från förnybara källor och koldioxid-
utsläppen är låga

Two Sides Light Bulb

Vid papperstillverkning förbrukas stora mängder icke förnybar energi och koldioxidutsläppen är höga

MED SINA 1,0 % AV VÄRLDENS SAMLADE VÄXTHUSGASUTSLÄPP ÄR MASSA, PAPPER OCH TRYCK EN AV DE MINSTA INDUSTRIFÖRORENARNA.
World Resources Institute, 2013

Sedan 1990 har pappersindustrin i Europa minskat koldioxidutsläppen per tillverkat ton papper med 40 %.
Cepi Sustainability Report, 2011, Sid 41

Det krävs i genomsnitt 500 kilowattimmar (kWh) för att framställa 200 kg papper, något som är den genomsnittliga förbrukningen per capita i Europa. Det motsvarar en körsträcka på ca 965 km i en vanlig familjebil. (6)

Pappersindustrin är den största konsumenten av förnybar energi med lågt kolinnehåll, och 54 % (5) av energin som används för papperstillverkning i Europa är biomassabaserad – mer än i någon annan sektor.
Återvinningsbart papper tillverkas av träfiber, en förnybar, kollagrande naturtillgång.

Branschforskning visar att postförsändelser står för 0,1 % av hushållens totala koldioxidutsläpp i Europa. De 14 kg koldioxid som alltså släpps ut motsvarar:

  • En 7 mils bilresa
  • Fem ostburgare
  • Nio liter mjölk
  • 6,6 minuters transatlantisk flygning

EMIP, The Facts Of Our Value Chain, 2008, Sid 8-10

”Att läsa en dagstidning i pappersformat kan ge 20 % lägre koldioxidutsläpp än om du läser samma tidning på nätet.”
Swedish Royal Institute for Technology, Moberg et al, 2007, Sid 85

I vår multimediala värld kan tryck och papper från ansvarsfullt förvaltade källor vara det mest hållbara sättet att kommunicera.
Alternativa media påverkar även de miljön:

  • Ett e-postmeddelande med en bilaga på 400k som skickas till 20 personer förbrukar lika mycket energi som en 100 W glödlampa som är tänd i 20 minuter. (7)
  • 100 sökningar på på Google motsvarar att stryka en skjorta, som i sin tur motsvarar ett koldioxidutsläpp på 20 gram. (8)
  • Den genomsnittliga energiförbrukningen för en typisk Google-användare ligger på cirka 180 wattimmar per månad, något som motsvarar en 60 W glödlampa tänd i tre timmar. (9)

E-avfallet växer snabbt och kan vara giftigt.


(5) Cepi Sustainability Report, 2011, Sid 41
(6) Paper and the environment, ATS Consulting, augusti, 2007
(7) BBC, Costing the earth, Global Warming, april 2009
(8) Google Green, 2013
(9) New York Times, september 2011